Inclusieve employee experience
By Roos | August 13, 2021 | 0 Comments

Het belang van een inclusieve employee experience

Een inclusieve employee experience is essentieel wanneer je een cultuur wil creëren waarin alle werknemers de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Een sterke organisatiestructuur is hierbij van groot belang. De HR afdeling binnen een bedrijf is verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van een veilige werksfeer. Vandaag delen we een aantal concrete handvatten waarmee je tot een inclusieve employee experience komt. 

Wat is een positieve employee experience? Dit kun je omschrijven als een ervaring waarin iedere medewerker zich positief verbonden voelt met zijn organisatie door consequent te worden erkend als een waardevol individu. Het klinkt misschien gemakkelijk om dit te realiseren – maar voor velen blijkt dit een grote uitdaging. Dit komt omdat het vaak efficiënter is om een zelfde aanpak te gebruiken voor een diverse groep werknemers. 

De manier waarop jij met je organisatie omgaat wordt waarschijnlijk beïnvloed door jouw gender, culturele achtergrond, leeftijd, politieke opvatting enzovoort. Om een ​​actueel voorbeeld te geven: meerdere onderzoeken laten zien hoe Covid mensen op verschillende manieren beïnvloedt. Dit heeft logischerwijs ook invloed op hoe je terugkeert naar de werkvloer wanneer de crisis langzaam afneemt.

Een inclusieve employee experience kun je op een aantal verschillende manieren creëren. Wij delen een paar concrete tips die je kan toepassen binnen het bedrijf:

Train het board en managers op het gebied van D&I

Het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer is groot. Om echt impact te maken op dit gebied, is het essentieel dat iedere laag van het bedrijf betrokken is. Vooral van het board en alle managers wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven. Een manager fungeert als brug tussen medewerkers en de directie. Het is dus heel belangrijk dat ze weten hoe ze met een divers personeelsbestand moeten omgaan.

Managers moeten worden opgeleid en getraind om alle werknemers te begrijpen en te ondersteunen en zo een inclusieve cultuur te bewerkstelligen. 

Hoe je dit kunt doen? Plan een diversiteitstraining in waarin gekeken wordt naar alle vormen van diversiteit. Bespreek het belang van onbewuste vooroordelen en wees niet bang voor het gevoel van ongemak. 

Kijk ook naar hoe inclusief de werkomgeving is. Zijn er genderneutrale toiletten? Worden mensen anders behandeld omdat ze een seksuele geaardheid hebben die afwijkt van de heteronorm? Maken mensen onderling nare opmerkingen over mensen verschillende culturele achtergronden? Dit soort informatie kun je direct bij je werknemers opvragen, bijvoorbeeld in de vorm van een anonieme survey. Op deze manier ontvang je de eerlijkste resultaten. 

Herzie het personeelsbeleid

Zorg ervoor dat je een groep aan uiteenlopende talenten hebt. Dit kun je onder andere bereiken door je vacatures via zoveel mogelijk verschillende kanalen te verspreiden. Maak vervolgens de eerste fase van het sollicitatieproces anoniem, zodat onbewuste vooroordelen geen rol kunnen spelen.

De loonkloof is helaas nog steeds realiteit. Zorg ervoor dat jouw bedrijf werknemers betaalt op basis van hun vaardigheden en functie. Gender, culturele achtergrond en seksuele geaardheid mogen geen rol spelen bij het bepalen van een salaris.

Communiceer de verwachtingen, doelstellingen en meet progressie

Het creëren van een inclusief beleid is niet genoeg. Het is nog belangrijker om de verwachtingen met de rest van het personeel te delen. Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze met hun managers kunnen praten als ze op welke manier dan ook worden gediscrimineerd.

Creëer speciale diversiteit committees om ervoor te zorgen dat de inclusie doelstellingen worden gehaald. Het hebben van een divers panel van leden (divers in de breedste zin van het woord), verspreid over verschillende afdelingen, zorgt ervoor dat het proces voor iedereen transparant blijft. … Houd er wel rekening mee dat niet iedereen het prettig vindt om zich uit te spreken tegen aanhoudende discriminatie op de werkplek. Mede door deze reden is ook ons advies om weer te werken met anonieme surveys. 

Er zijn enorm veel stappen die je als bedrijf kan zetten voor een inclusieve employee experience. Bovenstaande zijn makkelijk te realiseren en zouden bij wijze van spreken morgen al gerealiseerd kunnen worden. Wat ons betreft volgt daarom ook snel een vervolg van deze blog.