Anoniem solliciteren. Wat is het? Waarom doen we het? En waarom draagt het bij tot een meer diverse en inclusieve bedrijfscultuur?

Onder anoniem solliciteren verstaan wij het principe waarbij alle persoonsgegevens van een sollicitant achterwege worden gelaten. Dat houdt in dat je als sollicitant, enkel je skills, kwaliteiten en ervaringen presenteert richting een werkgever. Onbewuste vooroordelen spelen altijd een rol bij het selectieproces. De meest simpele manier om deze vooroordelen weg te nemen, is door het inzetten van filters. Je behoudt gelijke kansen wanneer anoniem solliciteren voor iedereen de norm wordt. En dat is waarom wij anoniem solliciteren mogelijk maken voor alle bedrijven in Nederland.  

Trickle fungeert als het ware als een tussenpersoon tussen de werkgever en sollicitant – maar laat de regie altijd in handen van het bedrijf. Als bedrijf bepaal je nog altijd zelf wie je wel of niet uitnodigt voor een vervolggesprek.

Een diverse & inclusieve bedrijfscultuur

Helaas heeft niet iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, terwijl inmiddels is bewezen dat diversiteit op de werkvloer grote voordelen heeft. De weg naar het creëren van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur begint met het erkennen en respecteren van elkaars verschillen. Dat diversiteit op de werkvloer vele voordelen heeft is inmiddels wel bekend – maar hoe kom je daar als bedrijf? Via onze blogs delen wij regelmatig tips en tricks die je op weg kunnen helpen. Zo delen we in dit artikel advies over de volgende fase van het sollicitatieproces. Dit zijn tips die je kunnen helpen bij het behouden van de eerlijke kansen voor alle sollicitanten.