Stichting Amsterdam 750

Amsterdam,
www.amsterdam750.nl/stichting

Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om Amsterdammers zoveel mogelijk actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750. We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen en waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro, waarbij altijd uitgegaan wordt van cofinanciering en samenwerking met één of meer partijen.
Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om sport, cultuur, een onderzoek, een buurtproject voor oudere bewoners, of een mix van verschillende thema’s en doelgroepen. We brengen mensen met elkaar verbinding, en houden nadrukkelijk voor ogen wat de nalatenschap van Amsterdam 750 ná 2025 zal zijn. Zodat ook de Amsterdammers van de toekomst de vruchten kunnen plukken van het jubileumjaar Amsterdam 750.